Խորթ մայրը թողել էր երկու փոքրիկ երեխաներին անտառում, որ գայլերի կեր դառնան. այն, ինչ եղավ հետո պարզապես անհավանական էր